மீயொலி சுத்தம் செய்யும் இயந்திரம்

 • ஒற்றை தொட்டி மீயொலி சுத்தம் இயந்திரம்

  ஒற்றை தொட்டி மீயொலி சுத்தம் இயந்திரம்

  Mingyang Ultrasonic பல ஆண்டுகளாக மீயொலி கிளீனரில் தொழில் ரீதியாக நிபுணத்துவம் பெற்றுள்ளது.மீயொலி துப்புரவு இயந்திரம் முக்கியமாக அனைத்து தரப்பு தயாரிப்புகளையும் சுத்தம் செய்வதற்கும், முலாம் பூசுவதற்கு முன் பாகங்களை மின் முலாம் பூசுவதற்கும், கடிகார பாகங்கள், வன்பொருள் இயந்திர பாகங்கள், பாலியஸ்டர் வடிகட்டி கோர், குறைக்கடத்தி சிலிக்கான் சிப், கருவிகள், லென்ஸ்கள், கண்ணாடிகள் சட்டகம், நகைகள், கண்ணாடி பொருட்கள் போன்றவற்றுக்கு ஏற்றது.
  மாடல்: MY-S2890-S
  சக்தி: 300-1800W
  அதிர்வெண்: 28kz
  மின்னழுத்தம்: 220V

 • இரட்டை தொட்டி மீயொலி சுத்தம் இயந்திரம்

  இரட்டை தொட்டி மீயொலி சுத்தம் இயந்திரம்

  Mingyang Ultrasonic பல ஆண்டுகளாக மீயொலி கிளீனரில் தொழில் ரீதியாக நிபுணத்துவம் பெற்றுள்ளது.மீயொலி துப்புரவு இயந்திரம் முக்கியமாக அனைத்து தரப்பு தயாரிப்புகளையும் சுத்தம் செய்வதற்கும், முலாம் பூசுவதற்கு முன் பாகங்களை மின் முலாம் பூசுவதற்கும், கடிகார பாகங்கள், வன்பொருள் இயந்திர பாகங்கள், பாலியஸ்டர் வடிகட்டி கோர், குறைக்கடத்தி சிலிக்கான் சிப், கருவிகள், லென்ஸ்கள், கண்ணாடிகள் சட்டகம், நகைகள், கண்ணாடி பொருட்கள் போன்றவற்றுக்கு ஏற்றது.

  மாடல்: MY-D2890-S
  சக்தி: 300-1800W
  அதிர்வெண்: 28kz
  மின்னழுத்தம்: 220V